Ömer Hayyam

Ömer Hayyam, doğum ve ölüm tarihleri çeşitli kaynaklara göre farklılık gösterse de 11. yüzyılın ortalarında doğduğu, 12. yüzyılın ilk çeyreğinde öldüğü kabul edilen İranlı şair, felsefeci ve bilim adamıdır. Günümüzde daha çok “rubai” türünün yaratıcısı olarak kabul gören Hayyam’ın dörtlükleri, Türkçeye Yahya Kemal ve Abdülbaki Gölpınarlı başta olmak üzere pek çok kez çevrildi. Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisi bunların arasında en sevilenlerdendir.
Çadırcı anlamına gelen “Hayyam” takma adını babasının çadırcılıkla uğraşması üzerine almıştır. Nizamül Mülk ve Hasan Sabbah’la aynı medresede eğitim görmüştür. Hasan Sabbah, Nizam-ül Mülk ve Ömer Hayyam yakın arkadaşlardır.

Ömer Hayyam’a Yıldızların Efendisi de denilmektedir
Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır.

En bilinen rubaisi ise aşağıda yazılı olandır.

Felek ne denli cömert aşağılık insanlara
Han, hamam, dolap, değirmen hep onlara,
Kendini satmayan adama ekmek yok
Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.

Bu yazı 19.02.2012 1:58 tarihinde yazıldı.

Yazar hakkında

Bekir, sitemizde 26 adet yazı yazdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir